PROTHESE UNLIMITED

ONBEPERKT ZIJN MET JE PROTHESE / ORTHESE

Medische hulpmiddelen gebruikers, zoals mensen met een beenprothesen kunnen op dit moment vrij een keuze maken uit de zorgverzekeraars CZ, MENZIS, VGZ en  ZILVEREN KRUIS ACHMEA. Op voorhand is vaak niet te beoordelen welk hulpmiddel ze nodig hebben en hoe de hulpmiddelenadviseurs hierop reageren. 

 

Prothese Unlimited wil wel waarschuwen voor de zogenaamde bruikleencontracten

Leveranciers kunnen door afspraken met de zorgverzekeraar de beenprothesegebruiker verleiden tot het tekenen van een bruikleenovereenkomst. Gedurende een aantal jaren zit men dan vast aan de zorgverzekeraar en de leverancier.   

 

Prothese-Unlimited kan zich voorstellen dat zorgverzekeraars en leveranciers dit prettig vinden en in de meeste gevallen is dat met wederzijdse instemming ook geen probleem, maar dit staat haaks op de mogelijkheid om jaarlijks van zorgverzekeraar over te stappen of de mogelijkheid om als cliënt een vrije keuze te maken voor een andere leverancier van het medische hulpmiddel. 

 

Prothese-Unlimited adviseert arm- en beenprothesegebruikers GEEN bruikleen-contract met het product te tekenen noch met de leverancier of de zorgverzekeraar. In 2015 zullen wij vanuit prothese-unlimited vragen stellen aan de vaste Kamercommissie van VWS. Hulpmiddelen worden verstrekt uit de basisverzekering dus ook bij een bruikleensysteem wordt jaarlijks het eigen risico aangesproken. 

 

Mocht men vragen hebben kan men zich altijd wenden tot prothese-unlimited