PROTHESE UNLIMITED

ONBEPERKT ZIJN MET JE PROTHESE / ORTHESE

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is enthousiast over het initiatief ‘1001 Zorgoplossingen’ en ziet daarnaast zelfs parallellen met eHealth. Technologische oplossingen kunnen een enorme bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Het zijn zelfs onmisbare instrumenten om de problemen waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd het hoofd te bieden. Met de inzet van nu reeds bekende medisch-technologische innovaties 40 procent van het voorziene arbeidstekort kan worden opgelost. Dit concludeert onderzoeksbureau Boer & Croon in het visiedocument ‘1001 Zorgoplossingen, de belofte van de medische technologie’.

Hans van Mourik van Prothese Unlimited ziet het enthousiasme van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  anders. ZN  behartigt de belangen van de ondernemingen die in Nederland zorgverzekeringen aanbieden, maar deze achterban is minder innovatief en positief  als het lijkt.

De prothese is één onderdeel van de 1001 zorgoplossingen. In ‘1001 Zorgoplossingen’  wordt  een microprocessor gestuurde knie (MPK) beschreven  als onderdeel van de verbetering van de quality of life van mensen met een bovenbeenamputatie. Gebruikers van innovatieve hulpmiddelen moeten vaak een lange strijd aangaan om hun  geschikte hulpmiddel te krijgen. "Het is buitengewoon jammer dat niet wettelijk is vastgelegd dat niet iedere zorgverzekeraar zijn eigen draai aan deze wet mag geven", volgens Van Mourik.

Zorgverzekeraars blijven afwijzen.
Prothese Unlimited volgt  geruime tijd de ontwikkelingen op prothesegebied. "Wat we de laatste jaren zien is in toenemende mate dat zorgverzekeraars, zoals zorgverzekeraars Achmea, VGZ en CZ structureel aanvragen van prothesegebruikers afwijzen als het gaat om die nieuwe innovatie van techniek voor de prothesegebruiker" zegt Van Mourik van Prothese Unlimited. "Natuurlijk is het zo dat indicatie en voorschrijven op elkaar moeten aansluiten, maar zelfs als de gebruiker de juiste "klik" heeft met het hulpmiddel  in combinatie tot zijn functioneren wijzen zorgverzekeraars  het alnog af".
Voor geamputeerden is het een reden om een juridische procedure te starten. Hierdoor moeten zij een strijd aan gaan om het hulpmiddel te krijgen. "We zoeken naar mogelijkheden om de hulpmiddelengebruikers beter juridisch te ondersteunen. De omarming van de koepel van zorgverzekeraars (ZN) van de zorgoplossingen is grandioos, maar dit is niet de realiteit  van de dagelijkse praktijk met  zorgverzekeraar ", aldus van Mourik .