PROTHESE UNLIMITED

ONBEPERKT ZIJN MET JE PROTHESE / ORTHESE

Missie

Prothese Unlimited is uw partner in kwaliteitszorg en kwaliteitsbevordering van hulpmiddelen van eindgebruikers, pro- en orthesen in het bijzonder in samenwerking met zorgaanbieders, verstrekkers en overheid. 

Visie

Prothese Unlimited signaleert bedreigingen en kwetsbare groepen en richt zich op gelijke kansen op gezondheid voor alle hulpmiddelengebruikers.
Wij doen dit door:


o    coachen van pro- en orthesegebruikers,
o    ondersteuning van professionals in de gezondheidszorg,
o    ontwikkelen van onderwijsprogramma’s
o    deskundige ondersteuning en advisering van patiënt/cliënten organisaties.
o    preventieve en onderzoeksactiviteiten.

Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van individuen, overheid, zorgverzekeraars en - verleners en andere organisaties. Prothese Unlimited als kenniscentrum, dat kennis deelt met meerdere organisaties en actief samenwerken is ons uitgangspunt.
Prothese Unlimited levert maatwerk en gaat uit van functiegerichte aanspraak op de hulpmiddelen.  De initiatiefnemers zijn deskundig, ervaren en betrokken.